Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

Do 10 kwietnia szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych w budynku. Zajęcia odbywają poprzez zdalne nauczanie. Materiały umieszczane są na bieżąco w sekcji e-learning.