Wspacie psychologiczne

Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja budzi wiele obaw, lęków i problemów zarówno wśród rodziców jak i samych uczniów.

Na ten trudny czas kiedy możliwość osobistych spotkań uczniów i rodziców z nauczycielem, pedagogiem i psychologiem nie jest możliwa, szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów oraz rodziców. 

Pedagog szkolny mgr Anna Solarczyk godz. 8:00 – 14:00 pod numerem tel. 516729257

Psycholog szkolny mgr Katarzyna Kujawska  godz. 8:00 – 16:00 pod numerem tel. 516729035

Pedagog szkolny mgr Katarzyna Skrzypczyk godz. 8:00 – 16:00 pod numerem tel. 516729008

W razie potrzeby, pomocy psychologicznej udziela również
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie, tel.(32)210 37 16