Magdalena Jarosz i Jerzy Kołodziejczyk laureatami Konkursów Wojewódzkich

Magdalena Jarosz została Laureatem Konkursu Wojewódzkiego i zdobyła 58/60 punktów w ostatnim etapie, natomiast Jerzy Kołodziejczyk został Laureatem Konkursu Wojewódzkiego z Geografii (otrzymał 56/ 60 punktów.)

Magda jest zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, ale przede wszystkim ma możliwość wyboru dowolnej szkoły ponadpodstawowej.