Projekt Multilingwizm – przykładem dobrej praktyki

Projekt: Bo online nie musi być nudne! Multilingwizm kierowany do najmłodszych przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie – był dobrą okazją do oswojenia się przez pierwszoklasistów z technologiami informatycznymi wykorzystywanymi w nauczaniu zdalnym.

więcej na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty