Konkurs na najładniejszą kartkę z okazji Dnia Życzliwości

Miniony tydzień był dla nas wyjątkowy, pełen uśmiechów, miłych snów, gestów
i pozytywnych emocji. Nasza szkoła została udekorowana informacjami na temat życzliwości, wesołymi minkami, pięknymi plakatami promującymi postawę uprzejmości. Pojawiło się drzewo wdzięczności. Do bycia życzliwym zachęcały tematy podejmowane podczas godzin wychowawczych.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się „Poczta Życzliwości”. Zanim kartki z miłymi słowami trafiły do rąk adresatów wybrano najładniejsze i podsumowano konkurs.

Wyróżnienia przyznano następującym uczniom:

Kubie Grygierowi 3b,

 Karolinie  Komraus 3b

Filipowi Nowakowi 5b.

 Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tego święta.