Nauka od 20.12 do 9.01

Szanowni Państwo
Zgodnie z przepisami prawa zajęcia szkolne od 20.12.2021r do 09.01.2022r. będą realizowane zdalnie.
Szkoła w tym czasie będzie organizowała zajęcia na terenie szkoły:
1) dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność nie mogą realizować zajęć w miejscu zamieszkania,
2) na wniosek rodziców klas 1-3
Na terenie szkoły będą organizowane również :
3) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze klas 1-8
4) zajęcia wspomagające w klasach 4-8
W przypadku uczniów korzystających z w/w zajęć 1) i 2) na terenie szkoły prosimy rodziców o dostarczenie do sekretariatu szkoły lub przesłanie stosownego wniosku ( w załączeniu) na adres mailowy szkoły : sp1@pze-pszczyna.pl do jutra tj.16.12.2021 r. do godz.14.00
Lekcje zdalne będą odbywały się zgodnie z aktualnym planem zajęć za pomocą komunikatora Ms Teams.
Jednocześnie przypominamy, że zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 – 31.12.2021r., a dzień 07.01.2022r. (piątek po Święcie Trzech Króli) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Z poważaniem Dyrektor Szkoły – Witold Wiktorczyk

wniosek-karta-na-zajecia-od-20.12.2021

Zasady nauczania online dostępne są TUTAJ