Półkolonie 2022

W dniach od 4. do 8. lipca w naszej szkole odbyły się półkolonie letnie, w których udział wzięło 30. uczniów z młodszych klas. Ich głównym celem było zapewnienie dzieciom ciekawego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Kadra pedagogiczna zapewniła uczestnikom urozmaicony program, opracowany i realizowany tak, aby pobudzić
i rozwijać aktywność fizyczną, doskonalić umiejętności, a także zainteresować ich najbliższym otoczeniem, poznać zabytki kultury i przyrody naszego miasta.
Dzieci brały udział m.in: w zajęciach bibliotecznych, podczas których poznały pasma górskie, w lekcji aktorstwa ze znakomitym odtwórcą roli, zajęciach sportowych w Parku Aktywności. Odwiedziły: Muzeum Prasy Śląskiej, Zagrodę Żubrów, Park Trampolin, Ekopark w Dechę.
Zajęcia sprzyjały integracji uczniów, rozwijaniu bezpiecznych zachowań, wyrabianiu samodyscypliny oraz poznawaniu dziedzictwa kulturowego. Uśmiech, radość i słowa wdzięczności naszych dzieci były dowodem na spędzony świetnie czas oraz zachętą do organizacji wypoczynku w kolejnych latach.