Świetlica szkolna

W roku szkolnym 2022/2023 świetlica szkolna będzie pełniła opiekę
w godzinach 7.00 – 16.30.
Wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie pobrali kart zgłoszenia, zapraszam do odebrania ich w szkole.
Karty zgłoszenia należy dokładnie wypełnić i oddać do 9.09.2022 w sekretariacie szkoły, świetlicy lub wychowawcy klasy.
Istnieje też możliwość opieki doraźnej, gdy dziecko nie jest zapisane, a wydarzyła się sytuacja nagła-jednorazowa.
Serdecznie zapraszamy.
Aleksandra Niemiec