“NAUKA WOKÓŁ NAS”

We wrześniu uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły, wzięli udział
w  interdyscyplinarnych wykładach dla szkół “NAUKA WOKÓŁ NAS”

Wykłady prowadzone były przez wykładowców z Wydziału Nauk Ścisłych
i Technicznych UŚ w Katowicach. Uczniowie wprowadzeni zostali w świat nauki
i nowoczesnych technologii, nabyli  wiedzę na temat aktualnych trendów badawczych
i osiągnięć w naukach ścisłych i przyrodniczych oraz możliwościach ich wykorzystania w życiu codziennym. Uczniowie brali udział w trzech wykładach:

Co słychać? 

Przeprowadzono szereg eksperymentów, które wprowadziły słuchaczy w świat dźwięków. Uczestnicy stworzyli orkiestrę i zagrali na nietypowych instrumentach. Przedstawiono wykorzystanie dźwięków w nauce, technice i przemyśle. Udowodniono, że fizyka jest pełna muzyki!

Ciastko – produkt reakcji chemicznej.

Przepis na ciastko został przeanalizowany pod kątem chemicznym. Każdy składnik został omówiony oraz zilustrowany doświadczeniem chemicznym.

Inżynier materiałowy na tropie kryminalnych zagadek.

W trakcie wykładu uczniowie poznali materiały stosowane w kryminalistyce. Wyjaśniono od strony chemicznej, fizycznej i materiałowej jak działają materiały używane
w  śledztwach.