Konkurs Rady Rodziców

Rada Rodziców przypomina o trwającym konkursie dotyczącym wpłat na Radę Rodziców.
Konkurs wpłat na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie
1) W konkursie biorą udział wszystkie klasy i oddziały przygotowawcze w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie
2) W konkursie biorą udział  wpłaty od 1 września 2022 r. do 15 maja 2023 r.
3) Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców 12 8448 0004 0037 9265 3000 0001 ( w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka ) lub za pośrednictwem skarbników klasowych ( np. na spotkaniach z rodzicami).
4) Trzy klasy, które w terminie określonym w pkt 2, wpłacą największą kwotę (w przeliczeniu na 1 ucznia) na fundusz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1
w Pszczynie  zajmując tym samym 1, 2 i 3 miejsce w konkursie, otrzymają zwrot odpowiednio: 20%, 15% lub 10%  wpłaconej kwoty do dowolnego wykorzystania
w ramach swojego funduszu klasowego.