Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2024/2025

Rodzice uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole proszeni są o zakup podręczników według wykazu:

Klasa 1: „Poznaję Boży świat”; Podręcznik i ćwiczenia w jednym; wyd. Jedność

Klasa 2: „Odkrywam królestwo Boże”; Podręcznik i ćwiczenia w jednym; wyd. Jedność

Klasa 3: „Poznaję Jezusa” , TYLKO PODRĘCZNIK, wyd. Jedność

Klasa 4: „Odkrywam życie z Jezusem”; Podręcznik i ćwiczenia, wyd. Jedność

Klasa 5: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” ; TYLKO PODRĘCZNIK, wyd. Jedność

Klasa 6: „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” ; TYLKO PODRĘCZNIK, wyd. Jedność

Klasa 7 i 8 – podręczniki dostępne w szkole.

Podręczniki do pozostałych przedmiotów zakupuje szkoła z dotacji celowej.