Program Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Jakiś czas temu nasza szkoła przystąpiła do Programu Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). Jest to program informujący mieszkańców o jakości powietrza w danej miejscowości. Program realizowany jest przez Państwowy Instytut Badawczy NASK, we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Przed wejściem do naszej szkoły zamontowane zostało urządzenie badające stan powietrza, czyli jego jakość. Określany jest on na podstawie stężenia cząstek pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10, wyrażonego w µg/m3.

Jest to informacja nie tylko dla nauczycieli, uczniów i odprowadzających dzieci do szkoły rodziców, ale również dla całej społeczności lokalnej – każdy może na bieżąco śledzić wyniki pomiarów i obserwować, w jakim stopniu problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy jego najbliższej okolicy. Pozwala to świadomie decydować o podejmowanych aktywnościach w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, a jeśli wskazania są alarmujące – w miarę możliwości ograniczyć tego dnia przebywanie na zewnątrz.

Aby sprawdzić odczyt kliknij w link https://esa.nask.pl/

Wspólnie z uczniami realizowane są działania mające na celu edukację zwiększającą świadomość w społeczności naszej gminy, na temat powietrza, którym oddychamy. Warto bliżej zainteresować się tematem czystości powietrza w naszym mieście i w naszej gminie. Działając razem na rzecz środowiska, zyskujemy lepszą jakość życia, co w konsekwencji wpływa na nasze zdrowie.