Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej

Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. 23 lutego uczniowie klas siódmych mieli okazję wziąć udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem spotkania było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.