Twórczość Claude Moneta

Uczniowie klas I udali się na zajęcia do MPBP w Pszczynie. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z twórczością słynnego francuskiego malarza Claude Moneta. Dużą radość sprawiła uczniom możliwość współtworzenia dzieł malarza, do których mogli dorysować co tylko chcieli. Po zainspirowaniu się twórczością Moneta, każdy stworzył
swój własny obraz. Był to miło spędzony czas.