Informacja o zajęciach w szkole [wniosek]

Od poniedziałku 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Uczeń przebywający na świetlicy szkolnej będzie mógł w tym czasie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu prowadzonym dla jego klasy.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu,  szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem m.in. komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole.
W związku z potrzebą przygotowania szkoły na taki charakter pracy oraz przygotowania ewentualnych posiłków  prosimy Rodziców o pilną informację na adres e-mailowy szkoły (sp1@pze-pszczyna.pl) lub poprzez Nauczycieli–wychowawców czy będziecie Państwo wnioskować o zajęcia świetlicowe lub nauczanie zdalne prowadzone na terenie szkoły.

Dokumenty do pobrania:
wniosek/karta zapisu [PDF] 
wniosek/karta zapisu [DOCX]