Klasa 2b

 

2B Edukacja wczesnoszkolna 03.04.2020 piątek PDF        

2B Edukacja wczesnoszkolna 02.04.2020 czwartek PDF

2 B Edukacja wczesnoszkolna 01.04.2020 doc środa

31.03.2020 Edukacja wczesnoszkolna doc wtorek

2B Edukacja wczesnoszkolna 30.03. 2020 doc. (poniedziałek)

2B Edukacja wczesnoszkolna 27.03.2020 piątek doc.      

2B Edukacja wczesnoszkolna 26.03.2020. doc

Środa 25.03.202031.03.2020

Język angielski

2b j.angielski 30.03.2020docx

2b j.angielski 3.04.2020docx

Religia

Lekcje od 30.03 – 8.04

Temat 35: Wigilia Paschalna początkiem radości zmartwychwstania

Powtórzenie: Jak nazywa się dzień, w którym przypominamy mękę i śmierć Pana                                 Jezusa?

Gdzie po śmierci na krzyżu złożono ciało Pana Jezusa?

Wprowadzenie

Każdego roku w Wielką Sobotę chrześcijanie  spotykają się przy grobie Pana Jezusa, który znajduje się w każdej świątyni parafialnej. Jest to inny grób niż te, które spotykamy na cmentarzu. W tym grobie został złożony Pan Jezus, który z miłości do każdego z nas oddał swoje życie na krzyżu. Ale Jezus nie pozostał w grobie. On pokonał śmierć  i zmartwychwstał. W ten sposób każdy z nas otrzymał życie wieczne. .

Rozwinięcie

Kiedy zajdzie słońca rozpoczyna się świętowanie. Jezus zmartwychwstały jest obecny jest obecny w Chlebie Żywym w Najświętszym Sakramencie, w Słowie Bożym, w radosnym śpiewie „Alleluja” i symbolach. Oto najważniejsze z nich:

Paschał – duża świeca z czerwonymi kulkami, które w kształcie krzyża przypominają rany Jezusa na rękach, stopach i boku.  Na świecy są także dwie litery greckie „alfa” i „omega” /alfa to początkowa litera  alfabetu greckiego, omega to końcowa litera alfabetu greckiego/. W nawiązaniu do słów Jezusa: „ Ja Jestem Alfa i Omega, początek i koniec”.

Liturgia Paschalna – Wielka Sobota

Błogosławieństwo pokarmów

Liturgia ognia – od poświęconego ognia kapłan zapala paschał, który uroczyście wnosi do kościoła śpiewając  trzykrotnie: „ Światło Chrystusa”, a wierni odpowiadają:

„ Bogu niech będą dzięki”.

Liturgia chrztu kapłan błogosławi wodę w chrzcielnicy, która będzie służyła do chrztu.

Światło paschału mówi nam, że Jezus zmartwychwstał i jest wśród nas. Na chrzcie złączył nas ze sobą. W Wigilię Paschalną dziękujemy Jezusowi za wielki dar chrztu św.

Wykonaj polecenia z podręcznika na stronie 72,73

Zapisz w zaszycie:

Temat: Wigilia Paschalna początkiem radości zmartwychwstania

Słowo dnia: Noc Zmartwychwstania

W tym roku wyjątkowo  ze względu na panującą epidemię, nie będzie Bożego Grobu. Dlatego zachęcam bardzo by, każdy dom, rodzina stała się takim domowym kościołem, w którym cała rodzina będzie uczestniczyła w modlitwie  także przez telewizję albo Internet. 

 

Temat 36: Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Po wydarzeniach Wielkiego Piątku uczniowie w obawie przed aresztowaniem ukrywali się. Po trzech dniach jednak stało się coś, czego się nie spodziewali, a co Jezus zapowiadał podczas, gdy jeszcze żył.

 Praca z tekstem biblijnym Łk 24,1 – 9

 W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności.  Kamień od grobu zastały odsunięty.  A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.  Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?  Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:  „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”».  Wtedy przypomniały sobie Jego słowa  i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.

Odpowiedz na pytania: 

  • Dlaczego kobiety poszły do grobu?
  • Kogo spotkały przy grobie?
  • Co im powiedzieli Aniołowie?
  • Dlaczego kobiety uwierzyły, że Jezus zmartwychwstał?
  •  Komu powiedziały o zmartwychwstaniu Jezusa?

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»  Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.  Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?  Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam».  Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 

  • Kto ukazał się uczniom?
  • Po czym poznali uczniowie, że Jezus żyje?

Jezus trzeciego dnia wstał z martwych, wyszedł z grobu żywy i prawdziwy. Przez to  wydarzenie pokazał nam, że  życie nie kończy się  wraz z chwilą śmierci. Śmierć jest tylko przejściem z ziemi do życia wiecznego. Pamiątką zmartwychwstania Jezusa jest również każda niedziela.

Wykonaj polecenia z podręcznika na stronie 74,75

Zapisz w zaszycie:

Temat: Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Słowo dnia: Jezus zmartwychwstał

Wszystkim Opiekunom, Rodzicom i uczniom, życzę wielu łask od Jezusa Zmartwychwstałego. Niech wasze domy staną się w tej szczególnej sytuacji ” Domowym Kościołem”, w którym wszyscy spotkacie się z Jezusem poprzez modlitwę, transmisję Triduum Paschalnego i  Mszę św.

Pozdrawiam serdecznie i łączę się w modlitwie,

s. Iwona