Klasa 2c

2c edukacja wczesnoszkolna – tematy od 16.03

2c-edukacja-wczesnoszkolna-30.03

2c edukacja wczesnoszkolna 31.03

2c edukacja wczesnoszkolna 01.04

2 c edukacja wczesnoszkolna 02.04

2c edukacja wczesnoszkolna 03.04

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zadania do wykonania :

Czwartek 02.04

Temat: Potyczki ortograficzne.

Przeczytaj uważnie wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej pt.”Budki, dudki, bieg i śnieg”. W trakcie czytania zwróć uwagę na wyrazy zapisane tłustym drukiem. Są to wyrazy z grupy wyrazów – inaczej słyszę, inaczej piszę. Zapisz w zeszycie temat, lekcję i datę. Wypisz z wiersza 5 par wyrazów, np. dudek – dudkom. Naucz się na pamięć 1 wybranej zwrotki z wiersza.

Ćwiczenia – wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5  ze strony 64,65

Matematyka – ćwiczenia strona 37 – ćw 5,6

Zadania dodatkowe – potyczki ortograficzne strona 55,56

Powodzenia! Beata Studzieńska

 Piątek 03.04

Temat: Lubimy żartować.

Witam Was serdecznie na kolejnej lekcji. Proszę przeczytaj wiersz Jana Brzechwy pt.”Prima aprilis” ze strony 57 w podręczniku. Jakie niezwykłe zdarzenia zostały opisane w wierszu? Czy działo się to naprawdę?  Zapisz w zeszycie temat, lekcję i datę. Wybierz jedną zwrotkę wiersza. Przepisz ją pięknie do zeszytu. Wykonaj do niej rysunek w zeszycie.

Zadanie dodatkowe – posłuchaj innego wiersza Jana Brzechwy i zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s

Ćwiczenia – wykonaj ćwiczenie 1, 5 strona 66,67

Pamiętasz jak rozwijaliśmy zdania dodając do nich po jednym wyrazie? Przypomnij to sobie i wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 66

Matematyka – wykonaj ćwiczenia 1,2,3 ze strony 38.

Gimnastyka – nie zapominaj  o codziennej porcji gimnastyki.

Powodzenia! Beata Studzieńska

Język angielski

2c j.31.03.2020 docx

2c j.angielski 1.04.2020

Religia

Lekcje od 30.03 – 8.04

 Temat 35: Wigilia Paschalna początkiem radości zmartwychwstania

Powtórzenie: Jak nazywa się dzień, w którym przypominamy mękę i śmierć Pana                                 Jezusa?

Gdzie po śmierci na krzyżu złożono ciało Pana Jezusa?

Wprowadzenie

Każdego roku w Wielką Sobotę chrześcijanie  spotykają się przy grobie Pana Jezusa, który znajduje się w każdej świątyni parafialnej. Jest to inny grób niż te, które spotykamy na cmentarzu. W tym grobie został złożony Pan Jezus, który z miłości do każdego z nas oddał swoje życie na krzyżu. Ale Jezus nie pozostał w grobie. On pokonał śmierć  i zmartwychwstał. W ten sposób każdy z nas otrzymał życie wieczne. .

Rozwinięcie

Kiedy zajdzie słońca rozpoczyna się świętowanie. Jezus zmartwychwstały jest obecny jest obecny w Chlebie Żywym w Najświętszym Sakramencie, w Słowie Bożym, w radosnym śpiewie „Alleluja” i symbolach. Oto najważniejsze z nich:

Paschał – duża świeca z czerwonymi kulkami, które w kształcie krzyża przypominają rany Jezusa na rękach, stopach i boku.  Na świecy są także dwie litery greckie „alfa” i „omega” /alfa to początkowa litera  alfabetu greckiego, omega to końcowa litera alfabetu greckiego/. W nawiązaniu do słów Jezusa: „ Ja Jestem Alfa i Omega, początek i koniec”.

Liturgia Paschalna – Wielka Sobota

Błogosławieństwo pokarmów

Liturgia ognia – od poświęconego ognia kapłan zapala paschał, który uroczyście wnosi do kościoła śpiewając  trzykrotnie: „ Światło Chrystusa”, a wierni odpowiadają:

„ Bogu niech będą dzięki”.

Liturgia chrztu kapłan błogosławi wodę w chrzcielnicy, która będzie służyła do chrztu.

Światło paschału mówi nam, że Jezus zmartwychwstał i jest wśród nas. Na chrzcie złączył nas ze sobą. W Wigilię Paschalną dziękujemy Jezusowi za wielki dar chrztu św.

Wykonaj polecenia z podręcznika na stronie 72,73

Zapisz w zaszycie:

Temat: Wigilia Paschalna początkiem radości zmartwychwstania

Słowo dnia: Noc Zmartwychwstania

W tym roku wyjątkowo  ze względu na panującą epidemię, nie będzie Bożego Grobu. Dlatego zachęcam bardzo by, każdy dom, rodzina stała się takim domowym kościołem, w którym cała rodzina będzie uczestniczyła w modlitwie  także przez telewizję albo Internet. 

Temat 36: Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Po wydarzeniach Wielkiego Piątku uczniowie w obawie przed aresztowaniem ukrywali się. Po trzech dniach jednak stało się coś, czego się nie spodziewali, a co Jezus zapowiadał podczas, gdy jeszcze żył.

 Praca z tekstem biblijnym Łk 24,1 – 9

 W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności.  Kamień od grobu zastały odsunięty.  A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.  Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?  Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:  „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”».  Wtedy przypomniały sobie Jego słowa  i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.

Odpowiedz na pytania: 

  • Dlaczego kobiety poszły do grobu?
  • Kogo spotkały przy grobie?
  • Co im powiedzieli Aniołowie?
  • Dlaczego kobiety uwierzyły, że Jezus zmartwychwstał?
  •  Komu powiedziały o zmartwychwstaniu Jezusa?

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»  Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.  Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?  Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam».  Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 

  • Kto ukazał się uczniom?
  • Po czym poznali uczniowie, że Jezus żyje?

Jezus trzeciego dnia wstał z martwych, wyszedł z grobu żywy i prawdziwy. Przez to  wydarzenie pokazał nam, że  życie nie kończy się  wraz z chwilą śmierci. Śmierć jest tylko przejściem z ziemi do życia wiecznego. Pamiątką zmartwychwstania Jezusa jest również każda niedziela.

Wykonaj polecenia z podręcznika na stronie 74,75

Zapisz w zaszycie:

Temat: Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Słowo dnia: Jezus zmartwychwstał

Wszystkim Opiekunom, Rodzicom i uczniom, życzę wielu łask od Jezusa Zmartwychwstałego. Niech wasze domy staną się w tej szczególnej sytuacji ” Domowym Kościołem”, w którym wszyscy spotkacie się z Jezusem poprzez modlitwę, transmisję Triduum Paschalnego i  Mszę św.

Pozdrawiam serdecznie i łączę się w modlitwie,

s. Iwona