information in english


2019

Imieniny:
Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Strona główna WydarzeniaBiblioteka RekrutacjaO szkole Pracownicy Oddziały Przedszkolne Konkursy Informacje dla rodziców Organizacja roku szkolnego Projekty szkolne Projekty językowe RODOFlying Words 2018-2020PO WER 2017-19 Galeria
  
Comenius Regio 2012-2014

Regio

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała dofinansowanie dla projektu pn. „Do to be active- developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European” realizowanego przez Powiat Pszczyński w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Pszczynie oraz Uczniowskim Klubem Sportowym PLESBAD Pszczyna w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius, akcja Partnerskie Projekty Regio.

Projekt realizowany będzie w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r. w partnerstwie z trzema placówkami z Włoch: urzędem - Province  of Lecce, a partnerami: szkoła – Istituto Istruzione Secondaria Superiore „Antonietta de Pace” oraz organizacją – Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo.

Głównym założeniem programu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie i pomoc lokalnym władzom oświatowym w rozwiązywaniu problemów i poszerzaniu oferty w zakresie edukacji szkolnej.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami m.in. w zakresie promocji regionu, upowszechniania wśród młodzieży idei aktywnego spędzania czasu oraz włączania ich w życie lokalnej społeczności poprzez podejmowanie działań na zasadzie wolontariatu.

Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu możliwe będzie wzajemne poznanie metod działania każdego z partnerów, a następnie wykorzystanie ich w działalności każdej z placówek.

 

 

The main aim of the project as building the European education by promoting cooperation between local and regional education branch and giving support in problem solving and broaden its offer. We also plan to exchange the experience in the field of region advancement, promoting the volunteer idea among the students as well as the idea of the active way of spending free time.

The project allows us to learn about new methods of the work of all the partners and using practically.  

 

[ powrót ]

Copyright 2019 by SP 1 Pszczyna

Wykonanie: Invidia.pl