information in english


2019

Imieniny:
Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Strona główna WydarzeniaBiblioteka RekrutacjaO szkole Pracownicy Oddziały Przedszkolne Konkursy Informacje dla rodziców Organizacja roku szkolnego Projekty szkolne Projekty językowe RODOFlying Words 2018-2020PO WER 2017-19 Galeria
  
Comenius Regio 2012-2014

Spotkanie we Włoszech

Pomiędzy 29.06 a 4.07.2013 pięcioro nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w kolejnej wizycie roboczej we Włoszech. Miastem docelowym było Lecce-siedziba naszych partnerów w projekcie.

Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami m.in. w zakresie organizacji zajęć dodatkowych w placówkach szkolnych oraz sposobach kształcenia postaw aktywnego Europejczyka. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu możliwe jest wzajemne poznanie metod działania każdego z partnerów, a następnie wykorzystanie ich w działalności każdej z placówek.
Delegaci zwiedzili szkołę- Istituto Istruzione Secondaria Superiore „Antonietta de Pace”,  gdzie  wzięli udział w warsztatach dotyczących wykorzystania nowatorskiej metody nauczania przedsiębiorczości opracowanej właśnie przez tę placówkę. Metoda ta (
IFS- L'impresa Formativa Simulata) to  nauczanie przedsiębiorczości na poziomie szkoły średniej, umożliwiające  uczniom wirtualne założenie firmy oraz jej prowadzenie pod względem nie tylko produkcyjnym, ale także księgowym. Nauczyciele poznali zasady jej wprowadzania oraz działy jakimi się zajmuje. Podczas warsztatów przedstawiono wszystkie poziomy analizując firmę „założoną” przez nauczycieli w Polsce. Szkoła „Antonietta de Pace” różni się o polskich szkół ponadgimnazjalnych; po reformach włoskiego systemu edukacji a także w związku z kryzysem ekonomicznym, postawiono na kształcenie umiejętności praktycznych a także przedsiębiorczości- nie tylko poszukiwania pracy, ale przede wszystkim umiejętności prowadzenia własnej firmy. Szkoła kształci w wielu nowoczesnych kierunkach- medialnych, dziennikarskich, językowych, gdzie nauka umiejętności odbywa się wyłącznie przez zajęcia praktyczne i poprzez udział w  wielu projektach międzynarodowych (często zupełnie nieznanych w  Polsce).  

Kolejną odwiedzoną placówką partnerską była Province di Lecce, gdzie cała grupa zwiedziła Muzeum Archeologiczne regionu (Apulia). Kolejne dni związane były z poznaniem pracy trzeciego partnera- IRIS, zasięgu jej działań oraz osób z tą organizacja współpracujących. Wraz z włoskimi partnerami projektu, nauczyciele obejrzeli także Lecce oraz niewielkie miejscowości na Morzem Jońskim- m.in Porto Cesareo oraz Sant Isidorio.

Kolejne spotkania planowane są w listopadzie w Lecce oraz w grudniu w Pszczynie. 


Between 29th June and 4th July 5 teachers from SP1 took part into next project mobility in Lecce where all Italian partners work.

The aim of the meeting was to exchange experience between partners about the methods to organize extra classes at schools and how to create European active citizenship. The teachers visited Istituto Istruzione Secondaria Superiore „Antonietta de Pace” where they took part into workshops of using IFS (L'impresa Formativa Simulata). It is innovatory method of teaching enterprise to the students by practical classes of setting up their own company and whose regional centre is the school. Its aim is not only to set up the company but also work with it by analyzing, accountancy (virtually)and experiencing all the processes similar to the real ones in the real company. The teachers were shown all the process and all the possible branches used in IFS. They were also able to analyze their own virtual Polish company. The school Antonietta de Pace differs from Polish high schools. According to the economical crisis, the students are taught mostly in a practical way to be able to fight with the unemployment by setting up their own company. Also teaching enterprise is very helpful for them. The school educates in a very modern branches, such as journalism, media expert or modern languages. All the classes are mainly practical, what together with many international  projects (sometimes completely unknown in Poland), makes high level of competency among graduated students.

Another institution that polish teachers  visited was Province di Lecce where they could see The Museum of Archeology of Puglia region. Another days were to learn about the work of IRIS and  to meet with people working there. Together with Italian partners the group was also able to visit Lecce and some towns by the Ionian Sea coast.

 

Another meeting are planned to be in November (in Lecce) and in December (in Pszczyna). 

[ powrót ]

Copyright 2019 by SP 1 Pszczyna

Wykonanie: Invidia.pl