information in english


2019

Imieniny:
Albert, Janusz, Konrad
Strona główna Londyn 2020WydarzeniaBiblioteka RekrutacjaO szkole Pracownicy Oddziały Przedszkolne Konkursy Informacje dla rodziców Projekty szkolne Projekty językowe RODOFlying Words 2018-2020 Galeria
  

Comenius Regio 2012-2014

 • Kolejna wizyta Włochów

  W grudniu br. w Pszczynie gościła ośmioosobowa delegacja z Włoch. Wizyta ta to już trzecia wizyta w ramach realizowanego przez Powiat Pszczyński projektu Comenius Regio.

  Spotkanie miało na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem pracy Starostwa, funkcjonowaniem systemu polskiej edukacji. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu możliwe jest wzajemne poznanie metod działania każdego z partnerów, a następnie wykorzystanie ich w działalności każdej z placówek.
  Delegacja z Włoch odwiedzając Polskę miała okazję zwiedzić Pszczynę, Oświęcim, Kraków, Wieliczkę. Ważnym punktem tej wizyty było zwiedzanie Powiatowego Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie, gdzie goście chętnie strzelali na strzelnicy, przyglądali się również jak młodzież przygotowuje się do studniówki tańcząc Poloneza, zobaczyli pracownie zawodowe. W Starostwie Powiatowym goście mieli okazję spotkać się ze Starostą Pawłem Sadzą oraz Sekretarzem Powiatu Szymonem Sektą. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania powiatu i starostwa. Starosta i Sekretarz otrzymali zaproszenie do Włoch. Na spotkaniu padła również ustna deklaracja Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy i przedstawicieli urzędu w Lecce nt. nawiązania porozumienia partnerskiego pomiędzy regionami. Pan Starosta wyraził nadzieje, że zapoczątkowana znajomość nie zakończy się z chwilą zakończenia realizacji tego projektu, ale otworzy możliwości dalszej współpracy.

  http://www.powiat.pszczyna.pl/comenius-regio/2523-kolejna-delegacja-z-wloch-z-wizyta-w-powiecie

  NEXT ITALIAN DELEGATION IN PSZCZYNA

  In December, there were 8 Italian visitors from Lecce in Pszczyna within Comenius Regio project.

  The meeting aimed to show the duties of the District in Pszczyna but also Polish educational system. One of the most important point was to show Vocational School in Pszczyna, where the partners could visist the school, see the workshop classrooms, watch teenagers training „Polonez” dance (that was supposed to be dance during the Prom Party), shoot at the room adapted to these type of the trainings.

  In the District there was the meeting with governor, Paweł Sadza and another representative- Szymon Sekta. Both Polish and Italian partner consider becoming „the partner city” and further cooperation between the regions in order to continue the realtion even efter finalising the project.

 • Zupa Wigilijna 2013

  Relacja oraz zdjęcia z Zupy Wigilijnej 2013, w której uczestniczyli nasi wolontariusze w poniższym linku:

  http://www.wiadomosci.pless.pl/32898-zupa-wigilijna-na-rynku-zdjecia

 • Wizyta we Włoszech

  Kolejna wizyta we Włoszech
  Dzięki możliwościom, jakie dają nam dzisiejsze czasy i członkostwu Polski w UE, Powiat Pszczyński ma szansę na nowe współprace oraz nowe przyjaźnie.

  Doskonałym przykładem na to jest realizowany w ramach Comenius Regio, projekt „Do to be active-Developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European.”, który udowadnia, że mimo tysięcy kilometrów, Powiat Pszczyński gotowy jest podejmować wspólne działania, których celem jest poznanie innej kultury, tradycji i obyczajów.
  W listopadzie 2013 r. miała miejsce trzecia w tym roku podróż na południe Włoch - do Lecce. Urzędnicy reprezentujący Starostwo Powiatowe w Pszczynie odwiedzili swoich partnerów w urzędzie Province di Lecce, szkole Istituto Istruzione Secondaria Superiore „Antonietta de Pace” oraz Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo. Podczas wielu spotkań mieli możliwość poznać styl pracy Włochów, ich system edukacji, funkcjonowanie państwa, tradycje, styl życia, problemy, oraz sposoby ich rozwiązywania. Wyjazd były również okazją do poznania kultury południowych Włoch. Udało się zwiedzić Lecce, uznawane za jedno z najpiękniejszych miast południa. „Święto wina” w Leverano, wizyta w Otranto, Specchii, Bergamo, tradycyjna włoska kolacja zorganizowana przez włoskich partnerów, to tylko niektóre z atrakcji, w których udział brali delegaci z Polski.

  Powiat Pszczyński razem z UKS Plesbad i SP1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie od lipca 2012 do sierpnia 2014 z partnerami z Włoch podejmuje szereg działań, których celem jest wymiana doświadczeń na różnych płaszczyznach m.in. w zakresie promocji regionu, kształcenia postawy aktywnego mieszkańca, upowszechnianie wśród młodzieży idei aktywnego spędzania czasu oraz włączania ich w życie lokalnej społeczności poprzez podejmowanie działań na zasadzie wolontariatu a ponadto propagowanie sportu jako atrybutu Europejczyka. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu możliwe jest wzajemne poznanie metod działania każdego partnera, a następnie wykorzystanie ich w działalności każdej placówki.

  http://www.powiat.pszczyna.pl/comenius-regio/2509-kolejna-wizyta-we-wloszech

  VISIT IN ITALY

              Due to the nowadays’ options and Polish membership in the European Union, The District of Pszczyna has the  possibility to create a new  cooperation and new partnerships.

  One of the example of such partnership is Comenius Regio programme  with the project „Do to be active-Developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European”. It proves perfectly that althought thousands of kilometres the District in Pszczyna is ready to cooperate with other countries and cities in order to find out new culture, tradition and customs.

  In November 2013 there was the third visit in Italy, to the southern city: Lecce. Office workers, the representatives of the District in Pszczyna,  met their partners in the Province in Lecce, Secondary School „Antonietta de Pace” and also in IRIS.  During the meeting the workers had the possibilities to get to know Italian working style, Italian education system, country rules, lifestyle, problems and the ways of solving them. The visit was also the opportunity to see the southern Italy culture. The workers visited Lecce (one of the most beautiful city in south Italy), Otranto, Specchia and Bergamo.They also participated „Wine Festival” in Leverano, where there was the possibility to try some typical Italian food. These were some of the additional atractions organized by Italian partner.

  Since July 2012 to August 2014 The District of Pszczyna, Students’ Sport Club „PLESBAD’ and Primary School in Pszczyna take up a lot of activities with Italian partners in order to exchange experience within region promoting, promoting active citizenship among teenagers, sharing the idea of active spending the free time and volunteering. Sport has been also promoting as the feature of the European. Due to the common project it is possible to find out working methods of each partner and, as a result, using them in the work of every single participating institution. 


 • Spotkanie we Włoszech

  Pomiędzy 29.06 a 4.07.2013 pięcioro nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w kolejnej wizycie roboczej we Włoszech. Miastem docelowym było Lecce-siedziba naszych partnerów w projekcie.

  Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami m.in. w zakresie organizacji zajęć dodatkowych w placówkach szkolnych oraz sposobach kształcenia postaw aktywnego Europejczyka. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu możliwe jest wzajemne poznanie metod działania każdego z partnerów, a następnie wykorzystanie ich w działalności każdej z placówek.
  Delegaci zwiedzili szkołę- Istituto Istruzione Secondaria Superiore „Antonietta de Pace”,  gdzie  wzięli udział w warsztatach dotyczących wykorzystania nowatorskiej metody nauczania przedsiębiorczości opracowanej właśnie przez tę placówkę. Metoda ta (
  IFS- L'impresa Formativa Simulata) to  nauczanie przedsiębiorczości na poziomie szkoły średniej, umożliwiające  uczniom wirtualne założenie firmy oraz jej prowadzenie pod względem nie tylko produkcyjnym, ale także księgowym. Nauczyciele poznali zasady jej wprowadzania oraz działy jakimi się zajmuje. Podczas warsztatów przedstawiono wszystkie poziomy analizując firmę „założoną” przez nauczycieli w Polsce. Szkoła „Antonietta de Pace” różni się o polskich szkół ponadgimnazjalnych; po reformach włoskiego systemu edukacji a także w związku z kryzysem ekonomicznym, postawiono na kształcenie umiejętności praktycznych a także przedsiębiorczości- nie tylko poszukiwania pracy, ale przede wszystkim umiejętności prowadzenia własnej firmy. Szkoła kształci w wielu nowoczesnych kierunkach- medialnych, dziennikarskich, językowych, gdzie nauka umiejętności odbywa się wyłącznie przez zajęcia praktyczne i poprzez udział w  wielu projektach międzynarodowych (często zupełnie nieznanych w  Polsce).  

  Kolejną odwiedzoną placówką partnerską była Province di Lecce, gdzie cała grupa zwiedziła Muzeum Archeologiczne regionu (Apulia). Kolejne dni związane były z poznaniem pracy trzeciego partnera- IRIS, zasięgu jej działań oraz osób z tą organizacja współpracujących. Wraz z włoskimi partnerami projektu, nauczyciele obejrzeli także Lecce oraz niewielkie miejscowości na Morzem Jońskim- m.in Porto Cesareo oraz Sant Isidorio.

  Kolejne spotkania planowane są w listopadzie w Lecce oraz w grudniu w Pszczynie. 


  Between 29th June and 4th July 5 teachers from SP1 took part into next project mobility in Lecce where all Italian partners work.

  The aim of the meeting was to exchange experience between partners about the methods to organize extra classes at schools and how to create European active citizenship. The teachers visited Istituto Istruzione Secondaria Superiore „Antonietta de Pace” where they took part into workshops of using IFS (L'impresa Formativa Simulata). It is innovatory method of teaching enterprise to the students by practical classes of setting up their own company and whose regional centre is the school. Its aim is not only to set up the company but also work with it by analyzing, accountancy (virtually)and experiencing all the processes similar to the real ones in the real company. The teachers were shown all the process and all the possible branches used in IFS. They were also able to analyze their own virtual Polish company. The school Antonietta de Pace differs from Polish high schools. According to the economical crisis, the students are taught mostly in a practical way to be able to fight with the unemployment by setting up their own company. Also teaching enterprise is very helpful for them. The school educates in a very modern branches, such as journalism, media expert or modern languages. All the classes are mainly practical, what together with many international  projects (sometimes completely unknown in Poland), makes high level of competency among graduated students.

  Another institution that polish teachers  visited was Province di Lecce where they could see The Museum of Archeology of Puglia region. Another days were to learn about the work of IRIS and  to meet with people working there. Together with Italian partners the group was also able to visit Lecce and some towns by the Ionian Sea coast.

   

  Another meeting are planned to be in November (in Lecce) and in December (in Pszczyna). 

 • Włosi w Pszczynie

  We wtorek 21 maja w Pszczynie gościła grupa Włochów z projektu Regio. Wśród gości było dwoje nauczycieli, przedstawiciele miasta Lecce oraz osoby organizujące sport. Spotkanie miało na celu poznanie:
  - organizacji pracy Starostwa oraz gałęzi, jakimi się ono zajmuje
  - specyfiki organizacji imprez sportowych w Pszczynie oraz obiektów sportowych, ich zastosowania oraz prowadzenia
  - funkcjonowanie systemu polskiej edukacji, nauczanych przedmiotów oraz rodzai szkół

  W związku z tym, Włosi spotkali się ze starostą pszczyńskim, Pawłem Sadzą, który przedstawił im Powiat oraz jego części. Następnie obejrzeli Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji i zakończyli wizytą w naszej szkole. 

  Grupa przebywała w Pszczynie dwa dni, zwiedzając także zabytki miasta i okolicy, m.in Muzeum Zamkowe, Zagrodę Żubrów oraz Ogrody KAPIAS.

  On Tuesday, 21st May 8  Italian representatives came to  Pszczyna. This mobility is another step in Comenius Regio project. Among the guests there were the representatives of the Province of Lecce, teachers and headmaster and a person organizing sport classes. The meeting was planned in order to present the structure of the District of Pszczyna where the representatives met with Paweł Sadza (the  Governor of Pszczyna)who presented Italian the district and its parts; together they watched a film promoting the city. Another aim was to to show and visit the sport centre (POSiR), to explain its funding, how it is used and its  role.  The ways how the sport activities are organized in Pszczyna were also discussed. Italian also  visited the school  (SP1) where they found out the organization of Polish education and subjects taught in Poland. Some Polish students were the guides of Italian and showed the school.

  The Italian representation spent 2 days in Pszczyna. They visited the centre, the Castle, the Bison Centre and KAPIAS Gardens in Goczałkowice.

   

 • Partnerzy Regio

   

 • Wizyta Włochów

  7 grudnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Pszczynie  gościli przedstawiciele włoskich instytucji: urzędu - Province  of Lecce, szkoły – Istituto Istruzione Secondaria Superiore „Antonietta de Pace” oraz organizacji – Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo, będących partnerami projektu „Do to be Active- Developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European”, realizowanego we współpracy z Powiatem Pszczyńskim, naszą szkołą oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Plesbad” Pszczyna.

  Partnerzy z Włoch spotkali się przedstawicielami Powiatu: Starostą Pszczyńskim – Pawłem Sadzą i Sekretarzem Powiatu – Szymonem Sektą oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie – Witoldem Wiktorczykiem.

  Następnie koordynatorzy omówili podstawowe założenia wspólnego przedsięwzięcia oraz poszczególne zadania zaplanowane w ramach projektu.

  Spotkanie było również okazją do zapoznania się z przedsięwzięciami sportowymi i kulturalnymi organizowanymi we Włoszech.   On December the 7th in the District in Pszczyna there were  the meeting of the Italian  partners’ representatives (Province of Lecce, IRIS, Istituto Istruzione Secondaria Superiore „Antonietta de Pace)with Polish ones  within Comenius Regio Project “Do to be Active- Developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European”

  During the  first project meeting, Italian partners met with governor (Paweł Sadza) , minister of administration (Szymon Sekta) and with the headmaster of the Primary School (Witold Wiktorczyk).

  The main aim of the meeting was controlling  and overlooking  the activities within the project  as well as finding out about sport and cultural events undertaken in Italy in order to compare them with Polish.

   

 • Ankiety klas VI

  W ramach projektu Do to be Active- Developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European (Comenius -Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Regio) w listopadzie br. wśród młodzieży powiatu pszczyńskiego przeprowadzona została ankieta dot. spędzania czasu wolnego oraz wolontariatu. 

   

  Uczniowie klasy trzeciej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie, uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie oraz młodzież z UKS „PLESBAD” w Pszczynie (w sumie 122 osób) zapytani zostali jak spędzają wolny czas, co ich interesuje, czy chcieliby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez powiat oraz czy orientują się w ofercie powiatu dot. zajęć dodatkowych. Ponadto poproszono o ocenę wolontariatu jako jednej z form spędzania czasu wolnego.


  Analiza_ankiet.pdf

   

   

  Within the Comenius Regio Project “Do to be Active- Developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European “ in November there was the survey done (questionnaire) about the free time of the local teenagers and voluntary work.

  3rd grade students from the High School (ZSO), 6th grade students from the Primary School (SP1) and teenagers from  UKS Plesbad in Pszczyna (122 teenagers)were asked  how they spend  their free time, what are their interests, if they would like to attend in the extra classes organized by the District and if they know the current offer of  such classes. Except these questions there were also some  covering the topic of the voluntary work.

  In SP1 50 out of 77 students spend their free time by the computer and in ZSO 17 out of 30 answer in the same way. Only teenagers from UKS Plesbad prefer to spend their free time playing badminton. Doing the sport is the second commonly answered option. students mention football, volleyball and tennis. Only 19 out of 122 surveyed  spend  their free time in  not organized way (TV, outdoors)

  Majority of the surveyed students (73)   know the extra classes in the District and they are willing to attend them. 89 teenagers have already attended some of them. Highly desiderated are computer , sport and art classes . Students were also  asked to write advantages and disadvantages of the volunteer work. Only 27 out of the 122 teenagers have already worked as the volunteer. The most common answers about the advantages were helping the others, meeting new people, satisfaction and selflessness. Some,  paid attention to the possibility of high self esteem, getting new experience, get more sensitive and have the feeling of the self- realization. According to the teenagers’ answers, availability, lack of the free time, not having the proper features to be volunteer and  being sometimes considered as intrusive are the disadvantages of the  work.  The results of the survey show that local teenagers know the offer or the classes organized by the District. However, many of them prefer to stay in the house by the computer. The majority try to develop their interests. Many of them take part in two or more extra classes, sport mainly. They are willing to participate others. Due to the fact that only some students have been   working as the volunteers, most of them have   clear opinion about it. The new  idea is considering including the students to the local events such as “Christmas Soup” or “Zubrowisko” in order to let teenagers get experience and spend  their free time in  effective way.  

   

 • Pierwsze spotkanie organizacyjne

  8 sierpnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Pszczynie  odbyło się spotkanie partnerów regionalnych projektu pn. „Do to be Active- Developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European” realizowanego w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius, akcja Partnerskie Projekty Regio.

   

  Koordynatorzy reprezentujący Powiat Pszczyński (p. Katarzyna Hasik), Szkołę Podstawową nr 1 w Pszczynie (p. Edyta Walkowiak) oraz Uczniowski Klub Sportowy „Plesbad” Pszczyna (p.Damian Pławecki) omówili podstawowe założenia projektu i szczegółowy harmonogram prac związany z realizacją wspólnego przedsięwzięcia.

   

   

   

   

  On 8th August 2012 in the District of Pszczyna  first regional partner meeting (District, SP1, Uks Plesbad)  was organized in order to revise the main aims and the schedule of the Comenius Regio Project “Do to be Active- Developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European” within Lifelong Learning Programme. 

 • Regio

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała dofinansowanie dla projektu pn. „Do to be active- developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European” realizowanego przez Powiat Pszczyński w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Pszczynie oraz Uczniowskim Klubem Sportowym PLESBAD Pszczyna w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius, akcja Partnerskie Projekty Regio.

  Projekt realizowany będzie w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r. w partnerstwie z trzema placówkami z Włoch: urzędem - Province  of Lecce, a partnerami: szkoła – Istituto Istruzione Secondaria Superiore „Antonietta de Pace” oraz organizacją – Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo.

  Głównym założeniem programu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie i pomoc lokalnym władzom oświatowym w rozwiązywaniu problemów i poszerzaniu oferty w zakresie edukacji szkolnej.

  Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami m.in. w zakresie promocji regionu, upowszechniania wśród młodzieży idei aktywnego spędzania czasu oraz włączania ich w życie lokalnej społeczności poprzez podejmowanie działań na zasadzie wolontariatu.

  Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu możliwe będzie wzajemne poznanie metod działania każdego z partnerów, a następnie wykorzystanie ich w działalności każdej z placówek.

   

   

  The main aim of the project as building the European education by promoting cooperation between local and regional education branch and giving support in problem solving and broaden its offer. We also plan to exchange the experience in the field of region advancement, promoting the volunteer idea among the students as well as the idea of the active way of spending free time.

  The project allows us to learn about new methods of the work of all the partners and using practically.  

    • Copyright 2019 by SP 1 Pszczyna

  Wykonanie: Invidia.pl