information in english


2019

Imieniny:
Fabian, Sebastian
Strona główna Biblioteka RekrutacjaO szkole Pracownicy Oddziały Przedszkolne WydarzeniaKonkursy Informacje dla rodziców Organizacja roku szkolnego Projekty szkolne Projekty językowe RODO Galeria
  

PO WER


Od nowego roku szkolnego, nasza szkoła przystąpiła do realizacji projetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) o nazwie "Krok do nowoczesności metodologiczno-technnologicznej". Wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczniów oraz rodziców w kierunku poszukowania nowych metod i technik nauczania, zdecydowaliśmy o realizacji projektu, który pozwoli nam rozwinąć nasze kompetencje informatyczne, technologiczne, poznać dokładnie pracę innych nauczycieli, obserwować pracę innych na sprzęcie multimedialnym czy dokształcać się w zakresie nauki język angielskiego. Cześć projektu zakłada udział w szkoleniach metodologicznych zakładających nowe metody pracy oraz motywacji uczniów na zajęciach wewnątrz klasy i poza nią, w edukacji nieformalnej. Projekt będzie przebiegał według poniższego hamonogramu, edytowanego według potrzeb.
Mamy już za sobą kilka spotkań roboczych, podział grup szkoleniowych i przypisanie osób do kursów.
Aktualnie uczestniczymy w zajęciach z języka angielskiego na różnych grupach poziomowych, w tym prowadzonych przez Native Speakera z Portugalii (grupa zaawansowana).

Wykorzystaliśmy również Dni Otwarte Szkoły na promocję naszego projektu oraz naszych partnerów:

 


Jeden z elementów projektu zakłada udział w szkoleniach za granicą. Ze względu na długość ich trwania, odbyły się one w okresie wakacji. W 4 szkoleniach wzięło udział łącznie 20 nauczycieli. Pierwsze ze szkoleń obejmowało tematykę edukacji nieformalnej oraz nowe metody nauczania, takie jak Blended Learning czy Flipped Classrooms. Podczas kursu nauczyciele mieli okazję poznać również narzędzia typu Edmodo czy Padlet, które służą do  przygotowania planu zajęć. Drugie ze szkoleń dotyczyło uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. niedosłuch, niedowidzenie, autyzm czy lekka niepełnoprawność intelektualna. Dawało wiedzę na temat możliwości integracji tychże uczniów z zespołem klasowym i pracy z nimi metodą TEACCH. Szkolenie było związane z aktualnymi przepisami obowiązującymi i wprowadzanymi w szkołach publicznych w Polsce.

Dwa ostanie szkolenia obejmowały tematykę ICT w edukacji. Jedno z nich to  Media Devices, czyli Urządzenia Multimedialne. Szkolenie obejmowało zaznajomienie z nowymi i nowoczesnymi narzędziami w nauczaniu. Poznane programy oraz narzędzia które można wprowadzić w proces dydaktyczny to m. in.: Virtual Pen, Google Drive, Popplet, Animoto, Active Inspire, Edutopia, Survey Monkey, Myhistro, Quiver, Socrative, Mentimeter, Lino, Flipping Book, Book Creator,  Autocollage, Word it Out, Photo Story 3, Emage, Genially Scratch, Quizlet czy Plickers.

Ostatni wyjazd szkoleniowy to typowe warsztaty z ICT i praca na programach Magisto, Edpuzzle, Kahoot, Weebly,Teded, Socrative, Lensoo Create, projektowanie stron internetowych czy tworzenie blogu.

Każde ze szkoleń było prowadzone przez doświadczone i wysoko oceniane firmy: Enjoy Italy oraz IFOM we Włoszech, a także CREF w Portugalii. Prowadzący zatroszczyli się, aby uczestnicy kursu wynieśli z niego wiedzę na temat pracy w miejscowych szkołach oraz systemu edukacji w ich krajach. To doświadczenie pozwoliło na porównanie metod pracy w sektorze edukacji w różnych środowiskach oraz poznać nowoczesne klasy typu “Future Lab”. Szkolenia zostały poprzedzone kursem języka angielskiego, jako głównego języka wykładowego szkoleń.

Dzięki szkoleniom zagranicznym, podczas codziennych zajęć,  nauczyciele podnieśli poziom komunikacyjny języka angielskiego, mogli zobaczyć pracę w podobnych placówkach i nauczyć się nowych metod nauczania i zastosowania ICT w praktyce. Każde szkolenie miało charakter warsztatowy, wymagający od uczestnika wykorzystania w praktyce omawianej tematyki. Kolejnym krokiem w projekcie będzie wprowadzenie nowych informacji ze szkoleń oraz innowacji  do codziennego życia szkoły.

 

 

 

Copyright 2019 by SP 1 Pszczyna

Wykonanie: Invidia.plZapraszamy na zebrania poprzedzone Jasełkami we wtorek (15 STYCZNIA) dla klas 1-5 w budynku na ul. Bogedaina oraz w czwartek (17 STYCZNIA) od 17:00 dla klas 6-8 oraz IIIgimn. w budynku na ul. Batorego.

HARMONOGRAM ZEBRANIA ORAZ SAL NA UL.BOGEDAINA:************************