information in english


2019

Imieniny:
Edyta, Kamil, Korneliusz
Strona główna WydarzeniaBiblioteka RekrutacjaO szkole Pracownicy Oddziały Przedszkolne Konkursy Informacje dla rodziców Organizacja roku szkolnego Projekty szkolne Projekty językowe RODOFlying Words 2018-2020PO WER 2017-19 Galeria
  

RAZEM DO EUROPYW roku szkolnym 2004/2005 nasza szkoła oraz „Horea” Scoala z Cluj – Napoca w Rumunii rozpoczęły realizację programu wymiany dzieci i młodzieży „Razem do Europy”. Wspólny projekt oraz wizyty dzieci obu szkół poprzedzone zostały okresem przygotowawczym, spotkaniami nauczycieli placówek, trwającym od października 2003r. Poprzez bezpośrednie spotkanie dzieci z Polski i Rumunii oraz możliwość tygodniowego pobytu w kraju partnerskim chcieliśmy:
-          podnieść zainteresowanie rozwojem edukacji europejskiej
-          wspierać proces integracji europejskiej
-          wspomóc integrację dzieci – poznanie rówieśników z kraju partnerskiego, zarysu jego historii, elementów tradycji i kultury;
-          przeciwdziałać ksenofobii, nietolerancji, rasizmowi. 
Działania podejmowane przez młodzież:
-          wizyta i rewizyta;
-          korespondencja;
-          wspólne tworzenie prac plastycznych poświęconych regionom: plenery malarskie, fotograficzne, wystawy prac organizowane na terenie szkoły);
-          rozgrywki sportowe integrujące młodzież;
-           wspólne wycieczki pozwalające lepiej poznać zwiedzany region.
Działania podejmowane przez opiekunów:
-          prezentacja systemów edukacji (Polska i Rumunia);
-          analiza i porównanie programów nauczania szkół podstawowych w krajach partnerskich;
-          omówienie założeń edukacji europejskiej;
-          zmiany w szkolnictwie podstawowym wynikłe z przystąpienia do struktur unijnych.          Jednak najbardziej chyba reprezentatywnym rezultatem tejże współpracy był wyjazd młodzieży z Pszczyny do Cluj – Napoca we wrześniu 2004r. Podczas tygodniowego pobytu w stolicy Transylwanii uczniowie i nauczyciele mieli okazję poznać szkołę, jej otoczenie, miasto, a także wziąć udział w kilku wycieczkach zorganizowanych przez szkołę partnerską.  W kwietniu 2005r. odbyła się rewizyta grupy rumuńskiej w Polsce.        
 
Program wymiany dzieci i młodzieży „Razem do Europy” niewątpliwie wpłynął na kształtowanie się wizerunku naszej szkoły jako placówki otwartej na świat, integrację europejską, a także rozwinął w naszych uczniach potrzebę nauki języków obcych.
 


Copyright 2019 by SP 1 Pszczyna

Wykonanie: Invidia.pl


Rozpoczecie roku szkolnego 2019/2020:

8:00- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej dla klas 1-5 w budynku na ul. Bogedaina. Po akademii- spotkanie w klasach z wychowawcami.

9:00- Msza św. w kościele p.w Wszystkich Świętych w Pszczynie

10:00- spotkanie w salach z wychowawcami uczniów klas 6-8 w budynku na ul. Batorego

10:15- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 6-8 na sali gimnastycznej w budynku na ul. Batorego

----------------------------
Informacja o wyprawce dla uczniów klas pierwszych:


---------------------------