„PORTRET NASZEJ PANI” „NASI NAUCZYCIELE”

W sobotę, 1 października, w czasie festynu szkolnego upamiętniającego 125 lecie powstania naszej szkoły uczniowie klas I-VIII uczestniczyli w warsztatach plastycznych. Dzięki udziałowi szkoły w programie „Laboratoria Przyszłości” uczniowie mieli możliwość korzystania z materiałów plastycznych, które wzbogaciły zasoby pracowni. Powstały wspaniałe portrety ukazujące zmysł artystyczny i talent naszej młodzieży.