Tydzień życzliwości

21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości.
W naszej szkole z tej okazji od 23-27.11. będziemy obchodzić „Tydzień życzliwości”.
Wszystkie zaplanowane na  ten czas działania mają wywołać uśmiech na twarzach i zachęcić do bycia życzliwym dla innych oraz do czynienia dobra na różnych płaszczyznach. Będziemy poruszać temat życzliwości z uczniami podczas lekcji wychowawczych.  Przeprowadzony zostanie również Plebiscyt Życzliwości.

Być życzliwym to być uważnym wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka.
To przekonanie, że jesteśmy częścią większej całości, o którą warto dbać.

W tym trudnym czasie pandemii w sposób szczególny zachęcamy do prezentowania na co dzień postawy wzajemnego zrozumienia, wsparcia i szacunku… najprostszym wyrazem takiej postawy jest uśmiech- obecnie niestety zasłonięty maseczkami- dlatego w tym wyjątkowym czasie musimy szukać innych sposobów okazywania życzliwości. Drobne gesty, dobre słowo, wzajemna troska i pomoc w czasie kwarantanny- a nawet zwykłe „Dzień dobry” będzie wspaniałym wyrazem życzliwej postawy wobec drugiego człowieka.

A dla wszystkich gra:

Cechy życzliwego człowieka