Rozpoczęcie drugiego semestru nauki

18 stycznia rozpoczynamy II semestr roku szkolnego.
Klasy 1-3 wracają do nauki w systemie nauki stacjonarnej do budynku szkoły.
Klasy 4-8 kontynuują naukę w systemie nauki zdalnej on-line.
Plan lekcji nie ulega zmianie.

 

Ważne dokumenty
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 (od 18 stycznia 2021 roku)

Wniosek/karta zapisu na zajęcia (świetlicę) od 18 stycznia 2021 roku [DOCX]

Wniosek/karta zapisu na zajęcia (świetlicę) od 18 stycznia 2021 roku [PDF]

Logowanie do MS Teams