Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

Drodzy Rodzice, nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021. W klasach siódmych i ósmych wychowawcy na lekcjach wychowawczych w marcu przybliżają uczniom zagadnienia z zakresu zagrożeń i profilaktyki czerniaka.

Zachęcamy również, aby Państwo zapoznali się z ulotką informacyjną przygotowaną przez organizatora programu Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA)

ulotka-znamie-znam-je