Konkurs Genealogiczny

 Regulamin szkolnego Konkursu Genealogicznego  –
„Poznaj historię swojej rodziny”

Przodkowie żyją w nas tak długo jak trwa pamięć o nich. Składamy hołd ich życiu
wspominając wspólne chwile oraz pielęgnując pamiątki po nich zachowane.

Cele konkursu:

 • pobudzenie uczniów do zagłębiania się w historię rodziny;
 • uświadomienie, jak ważna jest tradycja i przekazywanie historii rodziny młodszemu pokoleniu;
 • wskazanie  uczniom, że historia jest nauką, z którą stykamy się każdego dnia;
 • pogłębienie więzi rodzinnych przy wspólnym odtwarzaniu historii swojej rodziny;
 • zwrócenie uwagi na fakt, że historia każdej rodziny współtworzy historię regionu i ojczyzny.

Uwagi ogólne:

Organizatorem konkursu jest nauczyciel historii – Maria Zuber.
Uczestnikami – uczniowie klas IV.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w listopadzie 2021.

Termin ogłoszenia konkursu jest zbieżny ze zbliżającym się Świętem Zmarłych. Wspólna integracja rodzinna ma skłonić do refleksji i zadumy nad przemijaniem, a odtworzenie dziejów własnej rodziny ma umocnić więzi rodzinne.

Przebieg konkursu:

 1. Termin ogłoszenia  – do dnia 22 października 2021r.  (informacja o konkursie zostanie umieszczona na stronie szkoły i w e-dzienniku)
 2. Termin oddania – do 19 listopada 2021r.
 3. Ogłoszenie wyników – koniec listopada 2021r.
 4. Prace uczniów mają przedstawiać drzewo genealogiczne ich rodzin do trzeciego pokolenia (nie są wymagane dokładne daty).
 5. Technika wykonania – dowolna metoda plastyczna, według własnego pomysłu.
 6. W ocenianiu prac brana będzie pod uwagę estetyka, poprawność merytoryczna oraz pomysłowość.
 7. Za udział w  konkursie uczniowie otrzymają cząstkowe oceny celujące z historii, punkty za udział w konkursie zgodnie z PZO, dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe.

                                                               Nauczyciel historii: Maria Zuber