Bonjour les Pays Bas :-)

29 października 2021 gościliśmy w naszej szkole panią Maartje van Griensven – nauczycielkę języka francuskiego w holenderskiej szkole Jacob-Roelandslyceum w Boxtel. Uczniowie siódmych klas Szkoły Podstawowej nr 1 biorą udział w projekcie „Le français sans frontières” („Francuski bez granic”) realizowanym z uczniami z Boxtel polegającym na wymianie listów w języku francuskim. Pani Maartje van Griensven przeprowadziła warsztaty językowe z uczniami, na których mieli oni okazję wykazać się znajomością języka francuskiego. Były to pierwsze zajęcia w ramach projektu – uczniowie przedstawili się, zadali wiele pytań naszemu gościowi, a także wręczyli pięknie napisane listy do ich nowych przyjaciół z Holandii. Teraz to my czekamy na odpowiedź i kolejną wizytę pani Maartje van Griensven.