Rekrutacja do projektu unijnego

Rozpoczynamy rekrutację uczniów na wyjazd do włoskich szkół!
Szczegóły dotyczące zasad dostępne są w REGULAMINIE.
I etap naboru: 13-20 stycznia.

Aneks do Regulaminu naboru uczestników projektu Erasmus+

Regulamin naboru uczestników projektu Erasmus SP1 PSZCZYNA

ZAŁĄCZNIK NR 1 Arkusz rekrutacyjny

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZGODA NA UDZIAŁ W REKRUTACJI ORAZ PROGRAMIE