Nauka zdalna dla uczniów klas V-VIII

Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN od 27.01.2022 do 11.02.2022 r. uczniowie klas 5-8 przechodzą na tryb nauki zdalnej.
Zajęcia te będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem zajęć wg tych samych zasad co poprzednio ustalonych dla naszej szkoły. Dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor organizuje zajęcia w szkole lub umożliwia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Dla uczniów, którzy nie mogą realizować zajęć w miejscu zamieszkania dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Prośbę o takie zajęcia na terenie szkoły należy zgłosić mailem na adres szkoły:
sp1@pze-pszczyna.pl lub telefonicznie 32 2103686.
Z poważaniem dyrektor szkoły Witold Wiktorczyk

Zasady nauczania online dostępne TUTAJ