Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W 2022 roku Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przypada 2 kwietnia (sobota). Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym celem obchodów święta jest przeciwstawienie się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób dotkniętych autyzmem. Czasami używana jest także nazwa Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu.
Dnia 1 kwietnia (piątek) prosimy aby uczniowie ubrali się na niebiesko .

E. Skotnica, K. Janik

A tak nasi uczniowie włączyli się w obchody