Podręczniki rok szkolny 2022-2023

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla kl. I – VIII zakupi szkoła
z dotacji podręcznikowej. Podręczniki zostaną wypożyczone uczniom
z biblioteki szkolnej, a zeszyty ćwiczeń przekazane we wrześniu 2022.

Rodzice uczniów kl. I – VIII zobowiązani są do zakupienia materiałów dydaktycznych do przedmiotu religia.

Wykaz: Informacja o podręcznikach