Konkurs „Daisy- my superhero” dla uczniów klas V – VIII

Zapraszamy do udziału w konkursie „Daisy- my superhero”.

Celem Konkursu jest:
● odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów w zakresie języka angielskiego
– rozpowszechnianie oraz wzbogacanie wiedzy o Księżnej Marii Teresie Oliwii Hochberg von Pless (Księżnej Daisy)
● dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka;
● pobudzanie twórczego myślenia;
● wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
● rozwijanie kompetencji cyfrowych;

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu lapbooka prezentującego informacje na temat Księżnej Daisy w języku angielskim.

Szczegóły oraz regulamin TUTAJ