NAUKA WOKÓŁ NAS

Dnia 26 września uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły uczestniczyli w interdyscyplinarnych wykładach dla szkół „ Nauka wokół nas”.

Wykłady z pokazami eksperymentów z fizyki, chemii i inżynierii materiałowej były prowadzone przez wykładowców z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego.

Celem wykładów było nabycie wiedzy na temat aktualnych trendów badawczych i osiągnięć w naukach ścisłych i przyrodniczych oraz możliwości ich wykorzystania w życiu codziennym.

Uczniowie brali udział w trzech wykładach:

Poruszająca elektryczność:

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób elektryczność zmieniła życie człowieka, zobaczyli wiele elektryzujących doświadczeń.

Ogień – magia, chemia i alchemia:

Wykład ilustrowany był szeregiem doświadczeń, uczniowie dowiedzieli się co jest potrzebne, żeby wskrzesić ogień, jak zmienić jego kolor, czym można ogień gasić.

Odkrywanie zaskakujących faktów w codziennych materiałach:

Przez przykłady i eksperymenty uczniowie dowiedzieli się, jakie niesamowite zjawiska fizyczne kryją się w poszczególnych materiałach naturalnych.