Bądźmy bezpieczni…

W minioną sobotę – 30 września 2023 roku – w naszej szkole odbył się Szkolny Festyn Bądźmy bezpieczni. Była to wyjątkowa okazja, aby promować edukację dotyczącą bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Głównym celem festynu było zwiększenie świadomości uczestników na temat różnych aspektów bezpieczeństwa, takich jak bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pierwsza pomoc, ochrona środowiska.

Do atrakcji festynu zaliczyć można m. in: Pokaz strażacki, w czasie którego ochotnicza straż pożarna przeprowadziła pokaz sprzętu i technik ratowniczych, a także instruowała dzieci, jak działać w przypadku pożaru. Warsztaty pierwszej pomocy, na których uczniowie dowiedzieli się, jak reagować w sytuacjach awaryjnych i jak udzielać pierwszej pomocy. Pokaz policyjny, w czasie którego omówiono zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bardzo ważną częścią festynu były prezentacje różnych grup bądź klas (występ Regionalnego Zespołu Tanecznego „Jedyneczka”, szkolny chór klas starszych, zespół instrumentalny utworzony z naszych utalentowanych nauczycieli, pokazy umiejętności i talentów dzieci).

W ciągu dnia odbyły się także różnego rodzaju konkursy z nagrodami, związane z tematyką bezpieczeństwa. Dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych, sportowych, czy odwiedzić różnego rodzaju stanowiska.

Mimo pochmurnej aury, szkolne wydarzenie, dzięki rodzinnej atmosferze i zaangażowaniu wiele osób, w pełni zaliczamy do udanych.