Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

W podróż do różnych zakątków świata można było przenieść się 26 września, przechodząc przez różne klasy naszej szkoły. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języków Obcych uczniowie SP1 przebrali się w stroje, które kojarzyły się z wylosowanym wcześniej krajem. Ponadto wykorzystując swoją kreatywność przygotowali przedmioty związane z danym państwem. Każda klasa w tym dniu przywitała się w języku wylosowanego kraju oraz przekazała krótkie pozdrowienia. Uczniowie, a czasami także ich rodzice wykazali się ogromnym zaangażowaniem, przygotowując plakaty, koszulki, flagi czy nawet pizzę!

Dzień ten był doskonałą okazją do wspólnej zabawy i poznania różnorodnych krajów i języków tam używanych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu tej imprezy!