Sprzątanie Świata

Celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne jak również pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu śmieciowego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

28 września uczniowie klasy 4b zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki udali się do parku. Sprzątanie terenu rozpoczęto pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzięki ładnej słonecznej pogodzie akcja przebiegała szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.