„Starszy kolega, starsza koleżanka”

W naszej szkole ruszyła 11. edycja programu „Starszy kolega, starsza koleżanka”. Program ten polega na cotygodniowych spotkaniach wolontariuszy – uczniów I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie z podopiecznymi – uczniami szkoły podstawowej. Licealiści pomagają młodszym kolegom i koleżankom w nauce, poszerzają ich wiadomości i umiejętności w zakresie różnych przedmiotów, służą pomocą, wykorzystując swój czas, swoje zdolności i wiedzę. Osobisty potencjał młodych, zdolnych wolontariuszy wyzwala szeroki zakres metod praktycznego działania, które w przyjaznej atmosferze pomagają podopiecznym nie tylko nadrobić zaległości w nauce, ale także poszerzyć wiadomości o treści wykraczające poza materiał programowy. Ponadto wzbudzają ich motywację do nauki i rozwijania swoich zainteresowań. Ten rodzaj wolontariatu jest ciekawą formą spędzania wolnego czasu, urozmaiceniem nauki i rozwijania kompetencji społecznych obu stron. Licealiści również zdobywają doświadczenie, lepiej poznają siebie, swoje możliwości, otwierają się na nowych ludzi. Wspólne spotkania dają szansę na rzecz najważniejszą – uczenie się od siebie nawzajem.

Program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku szkolnym do pracy w wolontariacie Pani Annie Januszewskiej – opiekunce programu
w liceum – udało się zachęcić aż 18. wolontariuszy, w tym dwoje z nich zadeklarowało swoją pomoc kolejny rok, a czworo z nich to nasi absolwenci. Pierwsze wspólne spotkanie z udziałem wszystkich uczestników programu: Szanownej Dyrekcji obu szkół, Wolontariuszy, Podopiecznych, Opiekunów programu odbyło się 2.11.2023 roku. Uczniowie naszej szkoły mieli wreszcie okazję poznać swoich starszych kolegów, koleżanki, ustalić dogodne terminy swoich spotkań, podpisać kontrakty, które pomogą im w przestrzeganiu zasad programu.

Uczestnikom programu życzymy dużo radości, wytrwałości
oraz wiele satysfakcji ze wspólnych spotkań.

Opiekunowie programu w naszej szkole:

Katarzyna Kujawska
Alina Utrata