„Poczęstuj się wiedzą”

22 kwietnia uczniowie klasy 8A i 8B wzięli udział w spotkaniu, które miało przybliżyć  tematykę i zagadnienia z jakimi mogą zetknąć się na egzaminie ósmoklasisty. Przedsięwzięcie to miało formę quizu dyskusyjnego. Każdy z uczniów miał okazję poczęstować się, a potem podzielić się wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki, nie zabrakło także rebusów lekturowych. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z pytaniami oraz  wspierali się wzajemnie, w rezultacie czego nie było pytań bez odpowiedzi. Inicjatorkami spotkania były panie: E. Skotnica, M. Musioł oraz A. Paździor, a rekwizyty zostały przygotowane przez klasę 6B na lekcjach techniki.