Na lekcji techniki…

SAMOLOT RZUCANY

W tym roku szkolnym na lekcjach techniki realizujemy projekt DZIAŁAJ Z JAWI. Uczniowie wykonują projekt SAMOLOT. Każdy uczeń posiada spakowany w woreczku strunowym zestaw. Oprócz tego, spakowane w teczce, karty pracy z instrukcjami wykonania poszczególnych elementów projektu. Wszystkie materiały uczniowskie są przechowywane w szkole – uczniowie korzystają z nich tylko w czasie pracy. Projekt w przystępny i kreatywny sposób wprowadził uczniów w świat techniki. Pobudził ich ciekawość, wyobraźnię i wspomagał rozwój manualny. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektem SAMOLOT I dotyczy technologii obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i stopów metali. Uczniowie uczą się posługiwać odpowiednimi narzędziami. W skrzynkach narzędziowych zakupionych dzięki LABOLATORIOM PRZYSZŁOSCI znajdują się imadła, młotki, pilniki, piły, przymiary kątowe, płaskoszczypy uniwersalne, linijki, cyrkle, ołówki. W klasie znajdują się także stoły stolarskie, stanowisko z wiertarką. Efektem końcowym projektu jest samolot rzucany – „rzutek”, do puszczania z ręki na sali gimnastycznej, na świeżym powietrzu, na boisku, w parku. Po zakończeniu projektu, każdy zabiera do domu efekt swojej pracy.