Zielony Zakątek

9 maja 2024 roku na długo zapisze się w historii naszej szkoły. W tym dniu miało miejsce uroczyste otwarcie eko-pracowni pod chmurką „Zielony Zakątek”. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Burmistrz Pszczyny – Dariusz Skrobol, pierwsza zastępca burmistrza – Magdalena Czarnecka, Kierownik Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich – Adam Kuś, pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Oświaty – Izabela Bąk, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Iwona Gejdel-Targosz, przedstawiciele Rady Rodziców – Jacek Granda, Joanna Jedlicka i Dorota Hajek. Obecna była oczywiście również Dyrekcja Szkoły oraz uczniowie wraz z nauczycielami.
Uroczystość rozpoczęła się na sali gimnastycznej, występem klasy 2A, która wystąpiła w programie artystycznym składającym się z inscenizacji ekologicznej, piosenki okolicznościowej, a także wiersza skierowanego zarówno do władz miasta, jak również do wszystkich, którzy wsparli budowę pracowni. Kolejnym punktem uroczystości był pokaz mody ekologicznej. Uczennice szkoły zaprezentowały się w oszałamiających kreacjach z materiałów recyklingowych, m.in. z płyt CD, worków jutowych czy papierowych rolek. Później na scenie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego, skierowanego do uczniów klas 1-8, który polegał na malarskim przedstawieniu nowopowstałej pracowni. Pierwsza część uroczystości zakończyła się przemową Dyrektora Szkoły Witolda Wiktorczyka, burmistrza Dariusza Skrobola oraz Iwony Gejdel-Targosz. Goście pogratulowali dyrekcji, uczniom oraz nauczycielom nowego nabytku, natomiast Pan Dyrektor podziękował za wsparcie w trackie budowy pracowni oraz zaprosił wszystkich do uroczystego przecięcia wstęgi na terenie „Zielonego Zakątka”.
Po oficjalnym otwarciu, goście oraz uczniowie mogli zwiedzić teren eko-pracowni, w której chwilę później odbyły się pierwsze zajęcia pokazowe. Sama pracownia jest wyposażona w tablice edukacyjne, hotele dla owadów, budki lęgowe, budkę meteo, szachy plenerowe, a przede wszystkim w przestronną altanę, która będzie idealnym miejscem do przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu, których uczniowie już nie mogą się doczekać.