KONSULTACJE dla uczniów i rodziców

Harmonogram konsultacji i spotkań z rodzicami zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w Dzienniku elektronicznym. 

Zachęcamy do zapoznania się z nim i wcześniejszego umawiania na spotkania z nauczycielami uczącymi.