Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2023 r.

2.

Zebranie z rodzicami

19 września 2023 r. 

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

4.

Informacja o ocenach przewidywanych na I semestr

12 grudnia 2023 r. – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

5 stycznia 2024 r.- informacja o pozostałych ocenach przewidywanych

5.

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

12.01.2024 r.

6.

Zebrania z rodzicami

16.01.2024 r.

7.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

8.  

Rozpoczęcie II semestru

15.01.2024 r.

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

10.

Egzaminy ósmoklasistów

14 – 16 maja 2024 r.

11.

Zebrania z rodzicami

09.05.2024 r.

12.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

17 maja 2024 r.- informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

10 czerwca 2024 r.- informacja o pozostałych ocenach przewidywanych

13.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

17.06.2024 r.

14.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

15.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

16.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W tych dniach organizowane są zajęcia świetlicowe – po wcześniejszym zgłoszeniu –
w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

02.05.2024 r.

13.05.2024 r.

14, 15, 16 maja 2024 r. – egzaminy ósmoklasistów 17.05.2024 r.

31.05.2024 r