Karta rowerowa

 

 

 

 

 

Egzamin na kartę rowerową – informacje ogólne

Do egzaminu na kartę rowerową przystępują chętni uczniowie (nie jest obowiązkowy). Część teoretyczna ma formę testu, który zawiera pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.

Uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego po otrzymaniu pozytywnego wyniku
z części teoretycznej.

Warunkiem otrzymania karty rowerowej jest :

  • ukończone 10 lat,
  • uzyskanie zgody rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej – pobierz
  • zaliczenie testu sprawdzającego wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego,
  • wykazanie się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze
    z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.

W czasie egzaminu praktycznego uczniowie korzystają z własnego roweru i kasku ochronnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu rower mogą przyprowadzić – nie mogą jednak na nim przyjeżdżać (nie posiadają jeszcze karty rowerowej).
Do dyspozycji uczniów, którzy nie będą mieli możliwości jazdy na własnym rowerze będzie rower szkolny (składak).

Terminy przystępowania do egzaminu teoretycznego (test) w roku szkolnym 2023/2024:

Egzamin na kartę rowerową odbędzie się na lekcji techniki

-część teoretyczna:
klasy 4a, 4c 21.05.2024r.
klasa 4b 23.05.2023r.

Termin poprawy-na lekcji techniki w kolejnym tygodniu kl. 4a, 4c. Klasa 4b środa 29 maja po lekcjach (lekcja 7)

Część praktyczna EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ w roku szkolnym 2023/2024: ŚRODA 05.06.2024r.

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu na kartę rowerową, dostarczają do nauczyciela techniki lub sekretariatu szkoły podpisaną w formularzu zaliczeń zgodę rodziców  –  (formularz zaliczeń w załączniku – dostępny również u nauczycieli techniki) najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczoną datą egzaminu.

Przydatne linki:

http://rowerowaszkola.pl/

https://kartarowerowa.net.pl/