Statut

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie Statut