Nauczanie zdalne – infromacje, dokumenty

Najważniejsze informacje dotyczące nauczania zdalnego:

  • szkoła zapewnienia funkcjonowania świetlicy w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
  • uczeń przebywający na świetlicy szkolnej może w tym czasie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu prowadzonym dla jego klasy.
  • dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu,  szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem m.in. komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole.

Dokumenty

Procedury bezpieczeństwa COVID-19 w szkole (od 4 maja 2021)

Zasady nauczania zdalnego (od 22 marca 2021 roku)