POZNANIE ŚWIĄTECZNYCH TRADYCJI KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

Podczas grudniowych lekcji kulturowych o tradycjach świątecznych  w Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych Ameryki, klasy 5 i 6 mogły wykonać jeden z najważniejszych elementów- „gadżetów” świątecznych. Mowa o skarpecie, czyli tzw. Christmas Stocking, które służą zarówno jako ozdoba, ale są również miejscem pozostawiania świątecznych prezentów. Dzięki „Laboratoriom Przyszłości”, zakupiono skarpety oraz mazaki do tkanin aby każdy z uczniów mógł przygotować własną skarpetę świąteczną. Wiele
z nich stanowiło dekorację klas oraz sal.