Zasady dynamiki Newtona

Dzięki „Laboratoriom Przyszłości”, zakupiono zestawy do doświadczeń z fizyki min. pojazd służy do demonstracji III zasady dynamiki Newtona. Pomoc dydaktyczna w przystępny sposób obrazuje jak pojazd napędzany jest siłą reakcji, która pochodzi od poruszanego powietrzem wiatraczka umieszczonego na pojeździe. Świetną pomocą dydaktyczną okazał się model działania siły bezwładności. Eksperyment polega na ułożeniu kulki na kolumnie i oddzielenie ich płytką z pleksi. Co się stanie, gdy naciągniemy elastyczny metal i uderzymy nim w płytkę? Z czego to wynika? Na te pytania uczniowie odpowiedzieli na lekcji fizyki.