300 km … 4 godziny jazdy samochodem…

Pszczyna – Wałbrzych. Zastanawiałeś się co łączy te miejscowości?
Wspólna historia, rodzina Hochbergów, wola wzajemnej wymiany doświadczeń oraz współpracy w zakresie kultury, edukacji, turystyki i promocji piękna naszych ziem. Najsłynniejszą historyczną postacią łączącą oba miasta jest Księżna Daisy von Pless, której historia bardzo silnie wpływała na wzajemne stosunki Wałbrzycha  i Pszczyny. Księżna podróżowała kilka razy do roku między swoimi dolnośląskimi i górnośląskimi dobrami. Pszczyńska rezydencja zrobiła na niej wrażenie, choć początkowo przeszkadzał jej brak osobistej łazienki. Znacznie bardziej lubiła Książ, ale w Pszczynie również spędziła sporo czasu.
Z okazji Roku 2023, który został ogłoszony Rokiem Księżnej Daisy uczniowie naszej szkoły nawiązali współpracę z rówieśnikami Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu. Wykorzystując Dzień Nowych Technologii w Edukacji, który przypada na 31 marca uczniowie klas piątych pod opieką Pani Pauliny Saks – wychowawczyni klasy Va  z Wałbrzycha oraz Pani Karoliny Janik – wychowawczyni Va z Pszczyny przeprowadzili pierwsze spotkanie online, w czasie którego mogli się wzajemnie poznać, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach oraz przybliżyć atrakcje turystyczne swojej miejscowości. W ramach współpracy dzieci będą prowadzić ze sobą korespondencję listowną, w której będą relacjonowały wydarzenia w swoim mieście
i szkole.