Program Edukacja – „Nauka poza ławką szkolną/ Study out of the desk”

W naszej szkole realizujemy projekt:
Nauka poza ławką szkolną
“ Study out of the desk ” 

w ramach Programu Edukacja

Nr umowy: EOG/21/K1/D1/W/0026

Przyznana kwota dofinansowania: 8900 e

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jest projektem półrocznym i trwa od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.

Projekt w ramach swojego komponentu skupia się na doświadczeniu w szkole w Islandii ich pomysłu na edukację „na zewnątrz”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, 5 nauczycieli wyjedzie w marcu do islandzkiej szkoły w celu poznania idei w formie zarówno praktycznej jak i teoretycznej.

Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji związanej z nauką poza budynkiem szkoły, nauczania międzyprzedmiotowego oraz rozwinięcia współpracy międzynarodowej.

Planowane rezultaty są następujące:

– współpraca międzyprzedmiotowa
– nowe eko pomoce
– elementy edukacji nieformalnej w klasach
– innowacje w szkole
– poprawa kondycji fizycznej
– dobra praktyka
– szkolenie innych nauczycieli
– cyfrowe podsumowanie z uczniami

Innowacja Program Edukacja
Program Edukacja Konspekt j.angielski
Program Edukacja Konspekt matematyka
Program Edukacja Konspekt religia

Program Edukacja- sprawozdanie

WIZYTA NAUCZYCIELI
W ISLANDZKICH SZKOŁACH

Projekt “Nauka poza ławką szkolną “ – “ Study out of the desk ” został  dofinansowany
w ramach programu Fundusze EOG Programu Edukacja.

Założeniem projektu jest zapoznanie się z różnorodnymi pomysłami realizowanymi
w islandzkich szkołach, a promującymi  edukację „na zewnątrz”, poza ławką szkolną.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, 5 nauczycieli wyjechało w marcu br. do Islandii, aby wziąć udział w warsztatach organizowanych dla pedagogów oraz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o nowe pomysły wzbogacające pracę z uczniami.

Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji związanej z nauką poza budynkiem szkoły, nauczania międzyprzedmiotowego oraz rozwinięcia współpracy międzynarodowej. Teraz pozostało już tylko, aby nabyte doświadczenie wykorzystać w pracy w sposób praktyczny, interesujący, niekoniecznie siedząc w szkolnej ławce.